YANGZHOU ZHENGXIANG AFM INT¡¯L TRADE CO., LTD.
Address:Room 1612 Yangzhou Golden City Mansion NO.433 Middle Jiangyang Road,Yangzhou,Jiangsu,China.
Tel:0086-514-87695775
Fax:0086-514-87695657
Theme£º *
Content*£º
Company Name£º *
Contact£º *
Tel£º *
E-mail£º *
Code£º
Copyright:Yangzhou Zhengxiang AFM Int'L Trade Co.,Ltd.
Address:Room 1612 Yangzhou Golden City Mansion NO.433 Middle Jiangyagn Road,Yangzhou,Jiangsu,China.